<p>Firma została założona w&nbsp;1992r. w&nbsp;Cieszynie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Nasza firma ma olbrzymie doświadczenie w:</strong></p>
<ul>
<li>nadzorach budowlanych ,</li>
<li>przygotowaniu dokumentacji technologicznej,</li>
<li>nadzorze inwestorski,</li>
<li>kosztorysowaniu,</li>
<li>certyfikatach energetycznych.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Zajmujemy się:</strong></p>
<ul>
<li>sporządzaniem kosztorys&oacute;w,</li>
<li>robotami remontowo &ndash; budowlanymi,</li>
<li>robotami inżynieryjnymi w&nbsp;zakresie:</li>
</ul>
<ol>
<li>ochrony środowiska</li>
<li>rekultywacji teren&oacute;w</li>
<li>przeglądami technicznymi budynk&oacute;w i&nbsp;obiekt&oacute;w</li>
<li>opiniami technicznymi</li>
</ol>
<ul>
<li>wykonywaniem certyfikat&oacute;w energetycznych budynk&oacute;w,</li>
</ul>

Zakład Inżynieryjno – Budowlany „Z.I.B.”
nr. 202 (2 piętro)

Firma została założona w 1992r. w Cieszynie.

 

Nasza firma ma olbrzymie doświadczenie w:

 • nadzorach budowlanych ,
 • przygotowaniu dokumentacji technologicznej,
 • nadzorze inwestorski,
 • kosztorysowaniu,
 • certyfikatach energetycznych.

 

Zajmujemy się:

 • sporządzaniem kosztorysów,
 • robotami remontowo – budowlanymi,
 • robotami inżynieryjnymi w zakresie:
 1. ochrony środowiska
 2. rekultywacji terenów
 3. przeglądami technicznymi budynków i obiektów
 4. opiniami technicznymi
 • wykonywaniem certyfikatów energetycznych budynków,
Pokój: nr. 202 (2 piętro)
Telefon: 602 118 327
Email:
Strona WWW: http://zib.cieszyn.pl/