<p><span style="color: #000000;">Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie,&nbsp;<strong>notariusz Patryk Miodoński</strong>&nbsp;dokonuje następujących czynności notarialnych:</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000000;">sporządza akty notarialne</span></li>
<li><span style="color: #000000;">sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z&nbsp;wyłączeniem dziedziczenia na&nbsp;podstawie testament&oacute;w szczeg&oacute;lnych</span></li>
<li><span style="color: #000000;">sporządza poświadczenia:sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokument&oacute;w</span>
<ul>
<li>własnoręczności podpisu</li>
<li>zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem</li>
<li>daty okazania dokumentu</li>
<li>pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu</li>
</ul>
</li>
<li></li>
<li><span style="color: #000000;">sporządza, na żądanie stron, projekty akt&oacute;w, oświadczeń i innych dokument&oacute;w</span></li>
<li><span style="color: #000000;">sporządza protesty weksli i czek&oacute;w</span></li>
<li><span style="color: #000000;">sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepis&oacute;w</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000000;">a także:</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000000;">doręcza oświadczenia</span></li>
<li><span style="color: #000000;">spisuje protokoły</span></li>
<li><span style="color: #000000;">przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000000;">Za wykonane czynności notarialne&nbsp;<strong>notariusz w Cieszynie</strong>&nbsp;pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.</span></p>

Kancelaria Notarialna Patryk Miodoński
NR. 206 (2 PIĘTRO)

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz Patryk Miodoński dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
 • sporządza poświadczenia:sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

a także:

 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe

Za wykonane czynności notarialne notariusz w Cieszynie pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Pokój: NR. 206 (2 PIĘTRO)
Telefon: 33 855-16-79
Email: patrykmiodonski@notariusz.pl
Strona WWW: http://patrykmiodonski.notariusz.pl/